Tunteet näkyvät aivoissamme

Julkaistu 20.09.2021
Niko

Kaikki tietävät, että tunteita on helppo nähdä jopa silmämääräisesti esimerkiksi kasvonilmeiden, kehon tuntemusten ja yksilöllisisten kokemusten perusteella.

Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, onko eri tunteilla myös niin erilainen aivoperusta, että tunteita voitaisiin erotella toisistaan pelkän aivojen toiminnan perusteella.

Miten tunteita on tutkittu Suomessa?

Suomessa on tehty tutkimusta, joka on määrittänyt millaisia vaikutuksia eri tunnetilat saavat aikaan aivoissa. Tutkimuksissa mitattiin elokuvien, tarinoiden ja henkilökohtaisten muistojen herättämien tunnetilojen vaikutuksia aivojen toimintaan ja eri aivoalueiden välisiin yhteyksiin

Tulokset osoittivat, että eri tunnetiloilla on todellakin oma aivoperustansa – siis tunteita voi tunnistaa aivojen toiminnasta. Mitä samankaltaisemmaksi kaksi tunnetta koetaan, sitä samankaltaisempi aivotoiminta niihin liittyy.

Image

Miten tunteet vaikuttavat aivojen toimintaan?

Tunteet muokkaavat koko aivojen toimintaa ja eri aivoalueiden välisiä yhteyksiä ja vaikuttavat sitä kautta kaikkeen kehomme ja mielemme toimintaan. Tutkimus lisää ymmärrystä, millaisia vaikutuksia tunnetila voi aiheuttaa kehossamme ja mielessämme. Toisaalta se osoittaa miten aivoissa tapahtuva muutos näkyy tietoisissa tunnekokemuksissamme. Vaikutusten tuntemista voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten tunne-elämän häiriöiden hoidossa.

Jos asia kiinnostaa enemmänkin, Heini Saarimäen väitöskirjan voi lukea täällä: Decoding emotions from brain activity and connectivity patterns.

Muokattu julkaisusta: Jari Mäkinen 15.2.2018 / https://tiedetuubi.fi/kylla-tunteet-nakyvat-aivoissamme

Avainsanat: 
aivot, aivotutkimus, tunteet, aalto-yliopisto, suomalainen tutkimus