Ilmastonmuutos tappoi mammutit

Julkaistu 20.09.2021
Niko

Yli 10 000 vuotta sitten, viimeisimmän jääkauden aikana ei ollut koko ajan hyytävän kylmä. Laajojen jäätiköitymisten väliset lämpimämmät jaksot ovat osoittautuneet merkittäväksi tekijäksi suurten eläinlajien katoamisen kannalta.

”Nopealla lämpenemisellä oli suuri vaikutus ilmastoon ja se aiheutti merkittäviä muutoksia sateiden jakaumassa ympäri maailman ja kasvillisuusvyöhykkeissä”, toteaa professori Alan Cooper Adelaiden yliopistosta vuonna 2015 julkaistuun tutkimukseen liittyen.

Miten mammuttien katoaminen alkoi?

Jo aiemmin oli havaittu DNA-tutkimusten perusteella, että kookkaiden eläinlajien joukossa kävi viimeisimmän jääkauden aikana kato. Alkuun vaikutti siltä, että sukupuuttoaalto johtui kylmyydestä. Tämä käsitys kääntyi päälaelleen, kun tutkimukset osoittivat, että viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen aikaiset sukupuutot johtuivat nopeasta lämpenemisestä.

Uusi käsitys pohjautuu tutkimuksiin, jotka mahdollistuivat museoiden antaessa tutkimuskäyttöön lisää ikivanhoja DNA-näytteitä. Myös hiiliajoitus sekä tiedot jäätiköitymisen aikaisista lämpötiloista ovat tarkentuneet vuosien saatossa.

Vaikuttiko ihminen mammuttien tuhoon?

Lämpenemisestä johtuvat sukupuutot selittävät myös mammutin ja jättiläislaiskiaisen katoamisen noin 11 000 vuotta sitten, kun jääkausi alkoi jo hellittää otettaan. Ihminen ei kuitenkaan ole täysin syytön lajien katoamiseen.

”Pikainen ilmaston lämpeneminen aiheutti ympäristössä mittavia muutoksia, joka sai aikaan lajien vähenemiseen johtavan kehityksen. Ihminen antoi kuitenkin lopullisen kuoliniskun populaatioille, jotka olivat jo valmiiksi ankaran paineen alaisina”, summaa professori Chris Turney Uuden Etelä-Walesin yliopistosta samaan tutkimukseen liittyen.

”Kun nykyisen maailmanlaajuisen lämpenemisen aiheuttamien muutosten lisäksi otetaan huomioon ihmisen aiheuttamat paineet pirstoutuvalle ympäristölle, herättää se vakavaa huolta tulevaisuudesta”, sanoo Cooper.

Kuva: Adelaiden yliopisto

Muokattu julkaisusta: Markus Hotakainen 26.7.2015 / https://tiedetuubi.fi/ilmastonmuutos-tappoi-mammutit

Avainsanat: mammutit, jääkausi, interstadiaali, ilmastonmuutos