Digimaailma
Videolla perehdytään siihen, miten ilmastonmuutos ja ympäristön roskaantuminen vaikuttavat Itämereen ja opitaan, mitä voimme tehdä meidän meremme suojelemiseksi.

Tutkija tavattavissa: Itämeri

Kiertotalous muuttaa yritysten toimintatapoja ja luo uusia mahdollisuuksia. Millaisia liiketoimintamalleja kiertotalouteen liittyy? Kiertotaloudella pyritään irrottamaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta eli sen avulla säästetään luonnonvaroja ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Millainen olisi sinun kiertotalousyrityksesi?

Kiertotaloudessa on monenlaisia mahdollisuuksia yrityksille. Tuotteiden huolto-, päivitys- ja korjauspalvelut työllistävät monia ja niiden avulla saadaan yksittäisen tuotteen käyttöikää pidennettyä. Kun samaa tavaraa käytetään aiempaa pidempään, säästetään luonnonvaroja ja syntyy vähemmän päästöjä. Sama vaikutus on myös tuotteiden jakamisella. Ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa ja taloutta. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka osaavat huomioida ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuomat haasteet. Tuhlaaminen ei ole järkevää ympäristön tai yrityksen kannalta.

Tuotteen elinkaaren pidentäminen sekä jakaminen

Kiertotaloudessa on täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusissa biopohjaisissa ja biohajoavissa materiaaleissa. Myös uusiutuva energia ja kierrätys ovat kiertotaloutta. Ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka osaavat huomioida ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuomat haasteet. Tuhlaaminen ei ole järkevää ympäristön tai yrityksen kannalta.

Kierrätys ja uusiutuvat materiaalit sekä energia

Pelkkä kierrättäminen ei riitä, vaan kiertotaloudessa kuljetaan kohti jätteetöntä ja saasteetonta maailmaa. Samalla kiertotalous luo mahdollisuuksia yrityksille, jotka osaavat suunnitella toimintansa entistä resurssitehokkaammaksi.

Kiertotalous luo uutta liiketoimintaa

Elämme tuhlaustaloudessa: tuhlaamme resursseja, raaka-aineita ja energiaa. Ilmastonmuutos kiihtyy ja luonnonvarat hupenevat. Kiertotaloudessa tätä tuhlaamista pyritään hillitsemään. Tämä animaatio on osa Bisneskurssien oppimateriaalia kiertotaloudesta.

Tuhlaustaloudesta kiertotalouteen

Olet ehkä kuullut puhuttavan kiertotaloudesta, mutta mitä kiertotalous oikeastaan edes on? Kiertotaloudella pyritään irrottamaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta eli sen avulla säästetään luonnonvaroja ja torjutaan ilmastonmuutosta. Jokainen voi tehdä kiertotaloustekoja omassa arjessaan.

On aika siirtyä kiertotalouteen

NEEMO 19 -miehistöön kuuluva Andreas Mogensen kertoo suoraan Aquarius-asemalta, millainen asema on ja mitä siellä tehdään. NEEMO 19 -miehistöön kuuluva Andreas Mogensen kertoo suoraan Aquarius-asemalta, millainen asema on ja mitä siellä tehdään.

Avaruuslento meren pohjassa