Digimaailma
Opetuksesi ei ole entisensä FT Lauri Järvilehdon Educa 2015 -luennon jälkeen. Järvilehto perustelee, miksi tulevaisuuden oppiminen on ennen kaikkea hauskaa ja miksi opetusta pitää muuttaa nyt! Järjestäjä: PS-kustannus ja OAJ Luento perustuu Hauskan oppimisen vallankumous -kirjan teemoihin.

Lauri Järvilehto - Hauskan oppimisen vallankumous

Tutkija tavattavissa -tiedevideo. Osa 4: Gravitaatio.

Gravitaatio

Videolla perehdytään siihen, miten ilmastonmuutos ja ympäristön roskaantuminen vaikuttavat Itämereen ja opitaan, mitä voimme tehdä meidän meremme suojelemiseksi.

Tutkija tavattavissa: Itämeri

An animated introduction to the idea of Children's Universities. Produced by the Kinderbüro Universität Wien (Vienna University Children's Office) for the European Children's Universities Network - EUCU.NET (www.eucu.net) under the SiS Catalyst project. Animation by Leopold Maurer. Translation to Finnish by Soili Meklin of the Snellman Summer University (www.snellmankesayliopisto.fi).

Mikä on Lasten yliopisto?

Kiertotaloudessa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tuote palveluna -malli. Sitä voidaan kutsua myös tuote palvelunomaisesti -konseptiksi. Tämä liiketoimintamalli haastaa omistamisen kulttuuria. Mallista hyötyy yritys, asiakas ja myös ympäristö. Ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa ja taloutta. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka osaavat huomioida ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuomat haasteet. Tuhlaaminen ei ole järkevää ympäristön tai yrityksen kannalta.

Tuote palveluna

Kiertotalous muuttaa yritysten toimintatapoja ja luo uusia mahdollisuuksia. Millaisia liiketoimintamalleja kiertotalouteen liittyy? Kiertotaloudella pyritään irrottamaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta eli sen avulla säästetään luonnonvaroja ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Millainen olisi sinun kiertotalousyrityksesi?

Kiertotaloudessa on monenlaisia mahdollisuuksia yrityksille. Tuotteiden huolto-, päivitys- ja korjauspalvelut työllistävät monia ja niiden avulla saadaan yksittäisen tuotteen käyttöikää pidennettyä. Kun samaa tavaraa käytetään aiempaa pidempään, säästetään luonnonvaroja ja syntyy vähemmän päästöjä. Sama vaikutus on myös tuotteiden jakamisella. Ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa ja taloutta. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka osaavat huomioida ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuomat haasteet. Tuhlaaminen ei ole järkevää ympäristön tai yrityksen kannalta.

Tuotteen elinkaaren pidentäminen sekä jakaminen

Kiertotaloudessa on täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusissa biopohjaisissa ja biohajoavissa materiaaleissa. Myös uusiutuva energia ja kierrätys ovat kiertotaloutta. Ilmastonmuutos muuttaa yhteiskuntaa. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka osaavat huomioida ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuomat haasteet. Tuhlaaminen ei ole järkevää ympäristön tai yrityksen kannalta.

Kierrätys ja uusiutuvat materiaalit sekä energia

Pelkkä kierrättäminen ei riitä, vaan kiertotaloudessa kuljetaan kohti jätteetöntä ja saasteetonta maailmaa. Samalla kiertotalous luo mahdollisuuksia yrityksille, jotka osaavat suunnitella toimintansa entistä resurssitehokkaammaksi.

Kiertotalous luo uutta liiketoimintaa

Olet ehkä kuullut puhuttavan kiertotaloudesta, mutta mitä kiertotalous oikeastaan edes on? Kiertotaloudella pyritään irrottamaan taloudellinen hyvinvointi luonnonvarojen ylikulutuksesta eli sen avulla säästetään luonnonvaroja ja torjutaan ilmastonmuutosta. Jokainen voi tehdä kiertotaloustekoja omassa arjessaan.

On aika siirtyä kiertotalouteen