Kutosluokkalaisten luontosuhteita tutkimassa
Julkaistu 17.09.2020

Kutosluokkalaisten luontosuhteita tutkimassa

Siilinjärveläisessä peruskoulussa toteutetaan syksyllä 2020 tutkimus koskien kuutosluokkalaisten luontosuhteita. Luontosuhteita tutkitaan erilaisten oppimistehtävien sekä koulussa tapahtuvan intervention kautta. Oppimistehtävien ja intervention avulla pyritään selvittämään, millaisia luontosuhteita oppilailla on ja mitkä tekijät vaikuttavat luontosuhteiden muodostumiseen ja kehittymiseen. Oppimistehtävissä ja interventiossa hyödynnetään ThingLink-palvelua.

Kolmosluokkalaisten ilmasto- ja ympäristötietoisuutta vahvistamassa avoimen koulutuskulttuurin hengessä
Julkaistu 17.09.2020

Kolmosluokkalaisten ilmasto- ja ympäristötietoisuutta vahvistamassa avoimen koulutuskulttuurin hengessä

Siilinjärveläisessä peruskoulussa toteutetaan tulevana marraskuussa ilmastokasvatuksen opetusprojekti, jossa selvitetään eläytymismenetelmää ja tutkivaa oppimista hyödyntäen, kuinka kolmannen luokan oppilaat käsitteellistävät ilmastonmuutoksen, sen syyt ja seuraukset sekä ratkaisut sen hillitsemiseen. Tutkimuksen päätavoitteena on oppilaiden ympäristötietoisuuden kehittyminen sekä ihmisen vaikutuksen hahmottaminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä toivon näkökulma huomioiden. Projektin aikana tutustutaan ilmastonmuutokseen ilmiönä. Projektin edetessä oppilaat tekevät ruokaan ja liikkumiseen liittyvän tutkimuksen ja harjoittelevat tiedon esittämistä kokoamalla tutkimustulokset ThingLink-alustalle.