Ravintoaineet ja ruoansulatus -virtuaalikerho

23.08.2021 - 28.11.2021

Ravintoaineet ja ruoansulatus -virtuaalikerho on maksuton non-stop-virtuaalikerho, johon voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta.

 Virtuaalikerhossa tarkastellaan mm. kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Painopiste on ihmisen ruoansulatuselimistön tutkimisessa arkipäiväisten ja helppojen kokeellisten töiden kautta. Samalla pohditaan oman terveyden kannalta hyviä valintoja ravinnon suhteen. Yleistavoite on tutustua ihmisen fysiologiseen toimintaan ja syventyä ihmiskehon rakenteeseen, elintoimintoihin ja säätelyjärjestelmiin.

Kerho on suunniteltu 7.-9.-luokkalaisille ja sen sisältöjä voidaan toteuttaa sekä kotona että koulussa. Sisällöt tukevat peruskoulun opetussuunnitelmien perusteiden laaja-alaisia ja oppiainekohtaisia tavoitteita (mm. kemia, biologia, matematiikka, kotitalous, tvt).