1. Aloita tästä!

1. Aloita tästä!

Tavoitteiden asettaminen virtuaalikerhoissakin on tärkeää, jotta tiedetään mitä on tarkoitus tehdä ja miksi. Rastita Tavoitteiden asettelu -lomakkeesta kolme, joihin haluat tämän jakson aikana keskittyä. Pidä nämä tavoitteet mielessä työskennellessäsi projektin parissa. Palauta lomake opettajallesi.