Phereclos-hanke

Julkaistu 05.05.2020
Lasten Yliopisto


Mikä ihmeen Phereclos? 

Phereclos (www.phereclos.eu) on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan avoimen koulutuskulttuurin (eng. Open Schooling) kehittämistä ja rohkaistaan oppilaiden tiedepääoman (eng. Science Capital) vahvistamiseen kohdentuvien menetelmien käyttöönottoa eri maiden kouluissa ja opettajakoulutuksessa sekä autetaan

Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Toteutuksesta vastaa kuusi eri maata, joista jokainen toteuttaa hankkeen päätavoitetta omista yhteiskunnallisista lähtökohdista paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. SnellmanEDUn Lasten yliopisto on hankkeessa ainoa suomalainen toimija ja sen tehtävänä on löytää ratkaisuja ”Rural arean” eli harvaan asutun ”maaseutualueen” koulujen ja yhteiskunnan välille.

Lue lisää tästä linkistä

Niko Kyllönen, hankekoordinaattori 
puh. 044 746 2843 / e-mail niko.kyllonen@snellmanedu.fi  
LinkedIn 

Kuvateksti: Hankekoordinaattori Niko Kyllönen, tiedetoimittaja Jari Mäkinen ja SnellmanEDUn johtaja Soili Meklin kuvattuna Wienin yliopiston tiloissa järjestetyssä Phereclos-hankkeen kick off –tilaisuudessa lokakuussa 2019. Kuva: Zsolt Marton.PHERECLOS-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.