Phereclos-hanke

Phereclos-hanke

Julkaistu 05.05.2020


Mikä ihmeen Phereclos? 

Phereclos (www.phereclos.eu) on EU:n Horizon2020-rahoitteinen kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan eri maiden koulujen ja opettajakoulutuksen toiminnan kehittämistä.

Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Itse toteutusryhmässä on kuusi eri maata, joista jokainen toteuttaa hankkeen päätavoitetta omista yhteiskunnallisista lähtökohdista paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. SnellmanEDUn Lasten yliopisto on hankkeessa ainut suomalainen toimija ja sen tehtävänä on löytää ratkaisuja ”Ruralarean” eli harvaan asutun ”maaseutualueen” koulujen ja yhteiskunnan välille. 

Miten hanke käytännössä toteutetaan meilläpäin? 

Suunnittelemme parhaillaan useita toimintoja, joita lähdetään käynnistämään ensi elokuusta alkaen. Teemme tiivistä yhteistyötäPohjois-Savokoulujen sekä mm. Itä-Suomen yliopiston, Iisalmen ja Kuopion kaupunkien, Siilinjärven kunnan, Yrityskylän ja tiedetoimittajien Tiedetuubi-verkkojulkaisun kanssa. Tavoitteemme hankkeessa ovat 

  • Yliopistotasoisen, formaalin tiedekasvatuksen levittäminen Pohjois-Savon koulujen ja opettajien kauttalapsille ja koteihin 
  • Tiedekasvatuksen mahdollisuuksien lisääminen kodin ja muun yhteiskunnan välillä hyödyntämällä muun muassa tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

Käytännössä nämä kytkeytyvät kolmeen konkreettiseen alatavoitteeseen:

1) Tiedekasvatusohjaajakoulutuksen (15 op) suunnittelu ja toteutus 

2) uusien tiedekasvatussisältöjen luominen ja levittäminen koulujen ja perheiden käyttöön 

3) tiedekasvatusosaamisen alueellisen tasa-arvon lisääminen tarjoamalla erityisesti syrjäseutujen perheille webinaareja ja muita tvt-välitteisiä sisältöjä 

Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen verkkosivuilta, Facebookista ja minulta (yhteystiedot blogin lopussa).

Niko Kyllönen, hankekoordinaattori 
puh. 044 746 2843 / e-mail niko.kyllonen@snellmanedu.fi  
LinkedIn 

Kuvateksti: Hankekoordinaattori Niko Kyllönen, tiedetoimittaja Jari Mäkinen ja SnellmanEDUn johtaja Soili Meklin kuvattuna Wienin yliopiston tiloissa järjestetyssä Phereclos-hankkeen kick off –tilaisuudessa lokakuussa 2019. Kuva: Zsolt Marton.PHERECLOS-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.