Mikä on Digimaailma?

Mikä on Digimaailma?

Tervetuloa mukaan SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailman jännittävälle tiederetkelle. Digimaailmasta löydät runsaasti eri tieteenalojan virtuaalikerhoja, verkon hauskimpia tiedevideoita ja hurjan jänniä Lasten tiedeartikkeleita. Kasvattajille Digimaailma tarjoaa suuren kattauksen maksuttomia tiedekasvatusideoita, tietoa Lasten yliopiston koulutuksista ja tapahtumista sekä väylän tilata kouluun ihan oikea tutkijavierailija!

Mikä on SnellmanEDUn Lasten yliopisto?

Mikä on SnellmanEDUn Lasten yliopisto?

SnelmanEDUn Lasten yliopiston toiminta alkoi Kuopiossa vuonna 2011. Siitä alkaen toimintaa on toteutettu vuosittain ympäri Pohjois-Savoa leireinä, kursseina ja kerhoina tavoittaen vuosittain jopa 350 lasta ja nuorta. Tavoitteemme on tarjota kaikille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua tieteen ja taiteen innostaviin sisältöihin toiminnallisen tekemisen kautta.

Mikä on Phereclos-hanke?

Mikä on Phereclos-hanke?

Phereclos (www.phereclos.eu) on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä kouluyhteisöjen ja koulun ulkopuolisten tahojen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteet kootaan verkkokoulutusmateriaali, jolla tuetaan avoimen koulutuskulttuurin kehittämistä ja rohkaistaan tiedepääoman vahvistamiseen eri maiden kouluissa ja opettajakoulutuksessa.