Tiedekasvatusjulkaisut

SnellmanEDUn Lasten yliopisto ei keskity pelkästään opetustoimintaan vaan sen yhteydessä laaditaan tiedekasvatusmateriaaleja perheiden ja koulujen käyttöön. Tiedekasvatusmateriaalit jatkojalostetaan Lasten yliopiston opetustoiminnassa syntyneistä ideoista, materiaaleista ja menetelmistä.

Tiedekasvatusjulkaisut